Ruime ervaring in het ontwikkelen van duurzame energieprojecten

Profin Green heeft waardevolle ervaring opgedaan in verscheidene ontwikkeltrajecten, in zowel wind- als zonne-energie

Get in touch

Lees verder

Data

Expertise informatie

  • 6Projecten in beheer
  • 120MW in ontwikkeling
  • 30.000Huishoudens stroom per jaar

Onze werkwijze

Door onze ruime ervaring in de sector zijn wij goed voorbereid op de uitdagingen van het ontwikkelingsproces.

Haalbaarheid

Middels een gedegen haalbaarheidsanalyse kijken wij of een initiatief kans van slagen heeft. Er zijn meerdere factoren die hierin meespelen, en elk initiatief heeft zijn eigen uitdagingen. Wij hebben de expertise in huis om hier goed mee om te gaan.

Ontwikkeling

Profin Green heeft ervaring met de planologische procedures van zowel wind- als zonne-energieprojecten. Dit geeft ons de handvatten om deze ingewikkelde procedures goed te doorlopen. Daarnaast hebben wij een breed partnernetwerk opgebouwd dat goed van pas komt, indien er bijvoorbeeld specialistische studies uitgevoerd moeten worden. Daarnaast benutten wij onze expertise in risicomanagement om zo de waarde van projecten op de lange termijn te optimaliseren voor haar aandeelhouders.

Contractering

Het structureren van de belangrijkste contracten voor een project, onder andere het Engineering Procurement Construction (EPC) contract, het onderhoudscontract en de Power Purchase Agreement (PPA), is bepalend voor de waarde van het project.

Financiering

Duurzame energieprojecten zijn kapitaalsintensieve projecten. De hoeveelheid vreemd vermogen en het rentepercentage daarvan zijn belangrijk voor de initiatiefnemer, aangezien het zijn investering in grote mate bepaalt. Wij verzorgen de gehele financiering, zowel eigen als vreemd vermogen, en werken ook vaak met burgerparticipatie via achtergestelde leningen. Zo maximaliseren wij de waarde voor de aandeelhouders.

Bouw

Tijdens de bouw monitoren wij constant de voortgang en zorgen wij dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. Daarnaast verplichting wij de aannemers om de veiligheid op de bouw te garanderen. Ook eventuele schades worden effici├źnt behandelt.

Operationele periode

Wij zorgen ervoor dat het project tijdens de operationele periode aan zijn verwachtingen voldoet, en dat het naar behoren presteert. Wij voegen waarde toe door actief te monitoren, en in te grijpen zodra er zich ongeregeldheden voordoen.

Get in touch

Projecten

Lees meer over onze succesverhalen projectontwikkeling

Nieuws over projectontwikkeling

Lees meer gerelateerd nieuws projectontwikkeling

Get in touch with us

We would love to tell you more about the things we do

Get in touch

Subscribe

Interested in the progress we’re making at Profin?