Zonnepark Sambeeksedijk, Sint Anthonis

Dit zonnepark wordt momenteel ontwikkeld, en is gelegen parallel en ten westen van de A73.

Lees verder

Data

Project data

  • 28 MWpCapacity
  • 95.000Panels

Algemeen

Profin Green ontwikkelt momenteel een zonnepark van 30 MW aan de Sambeeksedijk in gemeente Sint Anthonis, Noord Brabant. De locatie is hieronder weergegeven. Eind 2018 heeft de gemeente Sint Anthonis aan initiatiefnemers gevraagd om voorstellen voor zonneparken in te dienen. In totaal hebben ongeveer 20 partijen een voorstel ingeleverd, en daarvan zijn er 3 gekozen op basis van de locatie, landschappelijke inpassing en de maatschappelijke meerwaarde die gecreëerd wordt middels het project. 

Zonnepark Sint Anthonis 
Capaciteit 28 MWp
Locatie Sambeeksedijk
Grondovereenkomst Koop 
Vergunning Ingediend maart 2019
SDE+ Aanvraag oktober 2019
Netaansluiting >10 MVA Enexis
Voorlopige planning Start bouw 2021

 

 

De locatie was voorheen in gebruik als melkveehouderij, en beslaat in totaal ongeveer 24 hectaren. De percelen zijn parallel gelegen aan de snelweg A73, en wordt tevens doorkruist door een 150 kV tracé van TenneT . Mede door deze landschappelijke kenmerken leent de locatie zich goed voor een groot zonnepark. Profin Green is voornemens om een zonnepark van 28 MW te realiseren, en op jaarbasis zal er duurzame elektriciteit opgewekt worden voor ca. 8.000 huishouden.

Participatie

Hoewel de energietransitie van groot belang is voor onze planeet, is Profin Green zich bewust van de ruimtelijke impact van duurzame energieprojecten op het Nederlandse landschap. Profin Green zet daarom in op de participatie van de lokale bevolking. Een zonnepark biedt de ruimte om de wensen van omwonenden te accomoderen, bijvoorbeeld in de groene omranding van het project. Daarnaast biedt Profin Green de mogelijkheid aan omwonenden, en tevens aan alle inwoners van Nederland, om financieel te participeren in het project via het aanschaffen van obligatieleningen. Deze obligatieleningen worden uitgegeven door het grootste duurzame energie crowdfundingsplatform van Nederland, DuurzaamInvesteren, en zullen pas aangeboden worden na het vergunningstraject, de aanbesteding en financiering van het project. Dit zorgt ervoor dat het risico minimaal is, en biedt daarmee een interessante mogelijkheid om te profiteren van het project.

Op 11 maart 2019 heeft Profin Green een informatieavond georganiseerd in een lokaal vergadercentrum voor de inwoners van Sint Anthonis om aspecten van het zonnepark toe te lichten en vragen te beantwoorden. Er was een landschapsarchitect en een bioloog aanwezig, en ook de gemeente was vertegenwoordigd om de beleidskaders waarin dit initiatief ontwikkeld wordt uit te leggen. Ook konden mensen tijdens deze avond aangeven geïnteresseerd te zijn om financieel te participeren.

Voorlopige planning

Profin Green heeft in maart 2019 de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend, en zal naar verwachting in het najaar een vergunning ontvangen. Het indienen van een SDE+ aanvraag is voorzien voor oktober 2019.

Begin 2019 kwam er bericht van Enexis dat geen van de initiatieven in de regio een aansluiting kan krijgen door een knelpunt op het 150 kV TenneT tracé van Haps naar Venray. TenneT werkt momenteel aan de uitbreiding van het koppelstation in Boxmeer, en een ondergrondse kabel tussen dit station en het onderstation in Haps. Pas als dit gereed is zal het nieuwe capaciteit kunnen aansluiten.

Voorlopig gaan wij voor de start van de bouw uit van 2021.

Vragen

We vertellen je graag meer over dit project

Neem contact op

Get in touch with us

We would love to tell you more about the things we do

Get in touch

Subscribe

Interested in the progress we’re making at Profin?